Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

***

Trụ sở Huyện ủy huyện Bình Xuyên

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC CHI, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY

 I. Các Đảng bộ thị trấn.

 

TT

Tên đơn vị

Ghi chú

1.  

Đảng bộ Thị trấn Thanh Lãng

 

 

Đảng bộ Thị trấn Đạo Đức

 

 

Đảng bộ Thị trấn Bá Hiến

 

2.  

Đảng bộ Thị trấn Gia Khánh

 

3.  

Đảng bộ Thị trấn Hương Canh

 

 

 

II. Các Đảng bộ xã.

 

TT

Tên đơn vị

Ghi chú

4.  

Đảng bộ xã Tam Hợp

 

5.  

Đảng bộ xã Hương Sơn

 

6.  

Đảng bộ xã Thiện Kế

 

7.  

Đảng bộ xã Trung Mỹ

 

8.  

Đảng bộ xã Tân Phong

 

9.  

Đảng bộ xã Sơn Lôi

 

10.     

Đảng bộ xã Quất Lưu

 

11.     

Đảng bộ xã Phú Xuân

 

1

   
   

 

 

III. Các Chi, Đảng bộ cơ quan.

 

TT

Tên đơn vị

Ghi chú

14

Đảng bộ Quân sự huyện  

 

15

Đảng bộ Công an huyện  

 

16

Chi bộ Ban Tổ chức
 

17

Chi bộ Ban Tuyên giáo
 

18

Chi bộ Cơ quan Ủy ban kiểm tra

 

19

Chi bộ Ban Dân vận
 

20

Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

 

21

Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ

 

22

Chi bộ Hội Nông dân
 

23

Chi bộ Hội cựu chiến binh

 

24

Chi bộ Liên đoàn lao động

 

25

Chi bộ Mặt trận tổ quốc

 

26

Chi bộ Huyện đoàn
 

27

Chi bộ Văn phòng UBND huyện

 

28

Chi bộ Phòng Nội vụ
 

29

Chi bộ Lao động - TB & Xã hội

 

30

Chi bộ Phòng Công thương

 

31

Chi bộ Tư pháp
 

32

Chi bộ Tài nguyên - môi trường

 

33

Chi bộ Tài chính - KH

 

34

Chi bộ Phòng Văn hóa & Thông tin

 

35

Chi bộ Phòng Nông nghiệp & PTNT

 

36

Chi bộ Phòng Giáo dục
 

37

Chi bộ Trạm thú Y
 

38

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân

 

39

Chi bộ Kho bạc nhà nước

 

40

Chi bộ Tòa án nhân dân
 

41

Chi bộ Hạt Kiểm lâm
 

42

Chi bộ Chi cục thuế
 

43

Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự

 

44

Chi bộ Bảo hiểm xã hội
 

45

Chi bộ Chữ thập đỏ hội người mù

 

46

Chi bộ Ban Quản lý dự án

 

47

Chi bộ Chi cục thống kê

 

48

Chi bộ Trung tâm văn hóa

 

49

Chi bộ Trạm khuyến nông

 

50

Chi bộ Thanh tra
 
 

 

IV. Các Chi, Đảng bộ Trường học.

TT

Tên đơn vị

Ghi chú

54.     

Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề CKNN

 

55.     

Chi bộ Trường THPT Quang Hà

 

56.     

Chi bộ Trường THPT Bình Xuyên

 

57.     

Chi bộ Trường THPT Võ Thị Sáu

 

58.     

 Chi bộ GDNN - GDTT

 

5     

 

 

       

 

V. Các Chi bộ Bệnh viện - Trung tâm Y tế.

TT

Tên đơn vị

Ghi chú

6 1.

Chi bộ Trung tâm Y tế  

6     

 

 

 

VI. Các Chi, Đảng bộ Doanh nghiệp Nhà nước.

62.     

Đảng bộ Ngân hàng Công thương BX

 

63.     

Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT 

 

64.     

Chi bộ Ngân hàng chính sách

 

       

 

 

 

 

 

 

09/09/2020