Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Hội Đồng Nhân dân Huyện Bình Xuyên

***

TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH XUYÊN 

Địa chỉ : KP1 - Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc.

 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021-2026

 

Nguyễn Minh Trung

Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện

 

Nguyễn Duy Thiêm

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

   

                                                    

 

II. CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN

1. Ban Pháp chế

Trưởng ban         :  Trần An - UVBTV Huyện Ủy.
Phó Trưởng ban  :  Đỗ Văn Năng .                 :

 

 

 

2. Ban Kinh tế - Xã hội

Trưởng ban:            Bùi Vương Bình

Phó Trưởng ban:    Diệp Thị Năm

                       

III. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

TT

Họ và tên

Nơi làm việc

 1

Nguyễn Minh Trung 

Bí thư Huyện ủy

2

Nguyễn Văn Ngà

Phó Bí thư Huyện ủy

3

Nguyễn Duy Thiêm 

TT HĐND

4

Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch UBND huyện

5

Nguyễn Ngọc Bộ

Phó CT UBND huyện

6

Trần An

UB kiểm tra HU

7

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó chủ tịch UBND

8

Bùi Vương Bình

TT HĐND

9

Đỗ Văn Năng

TT HĐND

10

Diệp Thị Năm

TT HĐND 

11

Nguyễn Hữu Tuấn

Văn phòng HU

12

Nguyễn Văn Dũng

Hội Nông Dân huyện

13

Phạm Thị Thu Huyền

Phòng Văn hóa - TT

14

Dương Thị Kiều Trang

Phòng Tài chính - kế hoạch

15

Phùng Ngọc Lâm

Văn phòng HĐND-UBND

16

Nguyễn Thị Xuân Hồng

Hội LHPN

17

Nguyễn Thị Thu Hường

Phòng GD - ĐT

18

Phan Mạnh Hà

Ban Tuyên Giáo HU

19

Phạm Thanh Hải

Ban Tổ Chức HU

20

Đỗ Quang Hà 

Ban Dân vận

21

Lưu Quý Minh

Công ty thép Việt Đức

22

Lê Hồng Quân

Bí thư huyện đoàn

23

Trần Ngọc Sinh

Thanh tra huyện

24

Nguyễn Hồng Phương

Phòng Kinh tế hạ tầng 

25

Bạch Hồng Quảng 

BCH quân sự huyện

26

Lưu Văn Thuyết Phòng TNMT

27

Lưu Văn Trọng TT Thanh Lãng

28

Nguyễn Tuấn Minh Trung tâm Y Tế

29

Nguyễn Công Huân Xã Đạo Đức

30

Nguyễn Văn Khang Xã Hương Sơn

31

Nguyễn Ngọc Sơn Xã Sơn Lôi

 

   

 

   
 

 

30/06/2021