hộp thư công vụ bình xuyên

Hộp thư công vụ Bình Xuyên

DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN

 


  
Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Địa chỉ thư điện tử
1 Nguyễn Mạnh Hùng Lãnh đạo Huyện Chủ tịch UBND hungnm15@vinhphuc.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Bộ Lãnh đạo Huyện Phó Chủ tịch UBND bonn@vinhphuc.gov.vn
3 Nguyễn T.Hồng Nhung  Lãnh đạo Huyện Phó Chủ tịch UBND nhungnth6@vinhphuc.gov.vn
4 Phùng Ngọc Lâm Văn  phòng Chánh Văn  phòng lampn@vinhphuc.gov.vn
5 Lê Văn Thực Văn  phòng Phó Chánh văn phòng thuclv@vinhphuc.gov.vn
6 Nguyễn Thị Dung Văn  phòng Phó Chánh văn phòng dungnt8@vinhphuc.gov.vn
7 Trần Thị Diễn Văn  phòng Phó Chánh văn phòng dientt@vinhphuc.gov.vn
8 Lương Văn Hoan Văn  phòng Chuyên viên hoanlv2@vinhphuc.gov.vn
9 Lăng Thị Mỹ Hằng Văn  phòng Chuyên viên hangltm@vinhphuc.gov.vn
10 Ng. Thị Thu Hương Văn  phòng Chuyên viên huongntt10@vinhphuc.gov.vn
11 Bùi Đức Mậu Văn  phòng Chuyên viên maubd@vinhphuc.gov.vn
12 Nguyễn Chí Quất Văn  phòng Chuyên viên quatnc@vinhphuc.gov.vn
13 Bùi Thị Minh Thu Văn  phòng Chuyên viên thubtm@vinhphuc.gov.vn
14 Nguyễn Thị Phương Thảo Văn  phòng Chuyên viên thaontp2@vinhphuc.gov.vn
15 Nguyễn Huy Sơn Văn  phòng Chuyên viên sonnh2@vinhphuc.gov.vn
16 Nguyễn Thị Mai Ngân Văn  phòng Chuyên viên nganntm@vinhphuc.gov.vn
17 Phó ĐứcVinh Văn  phòng Chuyên viên vinhpd@vinhphuc.gov.vn
18 Dương Thị Kiều Trang Phòng nội vụ Trưởng phòng trangdtk@vinhphuc.gov.vn
19 Phạm Cường Phòng nội vụ Phó Trưởng phòng cuongp@vinhphuc.gov.vn
20 Trần Lê Phòng nội vụ Phó Trưởng phòng Let@vinhphuc.gov.vn
21  Nguyễn Đức Tôn Phòng Nội vụ Chuyên viên tonnd2@vinhphuc.gov.vn
22 Khổng T. Phương Thảo Phòng nội vụ Chuyên viên thaoktp@vinhphuc.gov.vn
23 Lưu Văn Chiến Phòng Lao động - TB&XH Trưởng phòng chienlv3@vinhphuc.gov.vn
24 Dương Văn Thắng Phòng Lao động - TB&XH Phó Trưởng phòng thangdv4@vinhphuc.gov.vn
25 Nguyễn Thị Minh Hà Phòng Lao động - TB&XH Phó Trưởng phòng hantm@vinhphuc.gov.vn
26 Ngô Thị Bích Hà Phòng Lao động - TB&XH Chuyên viên hantb@vinhphuc.gov.vn
27 Lâm Thị Hoài Thu Phòng Lao động - TB&XH Chuyên viên thulth@vinhphuc.gov.vn
28 Phạm Thị Thu Quyên Phòng Lao động - TB&XH Chuyên viên quyenptt@vinhphuc.gov.vn
29 Trần Thị Thanh Tâm Phòng Tài chính - KH Trưởng phòng tamttt2@vinhphuc.gov.vn
30 Nguyễn Thành Nam Phòng Tài chính - KH Phó Trưởng phòng namnt5@vinhphuc.gov.vn
31 Nguyễn Tuấn Hiệp Phòng Tài chính - KH Phó Trưởng phòng hiepnt2@vinhphuc.gov.vn
32 Lê Thị Thu Hương Phòng Tài chính - KH Chuyên viên huongltt2@vinhphuc.gov.vn
33 Phạm Bá Anh Phòng Tài chính - KH Chuyên viên anhpb@vinhphuc.gov.vn
34 Nguyễn Quốc Huân Phòng Tài chính - KH Chuyên viên huannq2@vinhphuc.gov.vn
35 Nguyễn Thị Thanh Nga Phòng Tài chính - KH Chuyên viên ngantt2@vinhphuc.gov.vn
36 Bùi Thị Phương Linh Phòng Tài chính - KH Chuyên viên linhbtp@vinhphuc.gov.vn
37 Trần Thị Mai Ninh Phòng Tài chính - KH Chuyên viên ninhttm@vinhphuc.gov.vn
38 Trần Ngọc Sinh Thanh tra Trưởng phòng sinhtn@vinhphuc.gov.vn
39 Trương Thành Nam Thanh tra Phó Trưởng phòng namtt@vinhphuc.gov.vn
40 Nguyễn Viết Hùng Thanh tra Chuyên viên hungnv11@vinhphuc.gov.vn
41 Nguyễn Việt Cường Thanh tra Chuyên viên cuongnv21@vinhphuc.gov.vn
42 Nguyễn Hồng Phương Phòng Kinh tế - Hạ tầng Trưởng phòng phuongnh@vinhphuc.gov.vn
43 Đỗ Anh Tuấn Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phó Trưởng phòng tuanda@vinhphuc.gov.vn
44 Nguyễn Trung Hiếu Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phó Trưởng phòng hieunt2@vinhphuc.gov.vn
45 Phạm Đức Lợi Phòng Kinh tế - Hạ tầng Chuyên viên loipd@vinhphuc.gov.vn
46 Nguyễn Đức Chiến Phòng Kinh tế - Hạ tầng Chuyên viên chiennd@vinhphuc.gov.vn
47 Tạ Quang Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Chuyên viên truongtq@vinhphuc.gov.vn
48 Trần Bá Kiên Phòng Kinh tế - Hạ tầng Chuyên viên kientb@vinhphuc.gov.vn
49 Đường T. Kim Ngân Phòng Kinh tế - Hạ tầng Chuyên viên ngandtk@vinhphuc.gov.vn
50 Trần Quốc Hoàn Phòng Kinh tế - Hạ tầng Chuyên viên hoantq@vinhphuc.gov.vn
51 Phạm Thị Thu Huyền Phòng Văn hóa - Thông tin Trưởng phòng huyenptt5@vinhphuc.gov.vn
52 Nguyễn Thị Toán Phòng Văn hóa - Thông tin Phó Trưởng phòng toannt@vinhphuc.gov.vn
53 Nguyễn Huy Hùng Phòng Văn hóa - Thông tin Phó Trưởng phòng hungnh2@vinhphuc.gov.vn
54 Nguyễn Thị Thúy Phòng Văn hóa - Thông tin Chuyên viên thuynt12@vinhphuc.gov.vn
55 Nguyễn Ngọc Hà Phòng Văn hóa - Thông tin Chuyên viên hann4@vinhphuc.gov.vn
56 Lê Trung Chính Phòng Nông nghiệp Trưởng  phòng chinhlt@vinhphuc.gov.vn
57 Phan Thành Long Phòng Nông nghiệp Phó Trưởng  phòng longpt3@vinhphuc.gov.vn
58 Nguyễn Thị Ninh Phòng Nông nghiệp Phó Trưởng  phòng ninhnt@vinhphuc.gov.vn
59 Lê Thị Lan Hương Phòng Nông nghiệp Chuyên viên huongltl2@vinhphuc.gov.vn
60 Đặng Quang Trung Phòng Nông nghiệp Chuyên viên trungdq2@vinhphuc.gov.vn
61 Lưu Văn Thuyết Phòng  TN& Môi trường Trưởng phòng thuyetlv@vinhphuc.gov.vn
62 Nguyễn Hữu Mạnh Phòng  TN& Môi trường Phó Trưởng phòng manhnh2@vinhphuc.gov.vn
63 Nguyễn Thị Hiền Phòng  TN& Môi trường Phó Trưởng phòng hiennt4@vinhphuc.gov.vn
64 Nguyễn Văn Điểm Phòng  TN& Môi trường Chuyên viên diemnv@vinhphuc.gov.vn
65 Nguyễn Đức Hiếu Phòng  TN& Môi trường Chuyên viên hieund4@vinhphuc.gov.vn
66 Trịnh T.Thanh Nguyệt Phòng  TN& Môi trường Chuyên viên nguyettt@vinhphuc.gov.vn
67 Nguyễn Thị Hải Yến Phòng  TN& Môi trường Chuyên viên yennth2@vinhphuc.gov.vn
68 Bùi Thị Hoàng Yến Phòng  TN& Môi trường Chuyên viên yenbth@vinhphuc.gov.vn
69 Nguyễn Thị Thu Hường Phòng Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng huongntt4@vinhphuc.gov.vn
70 Trần Thị Năm Phòng Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng phòng namtt4@vinhphuc.gov.vn
71 Vũ Duy Tín Phòng Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng phòng tinvd@vinhphuc.gov.vn
72 Nguyễn Ngọc Sơn Phòng Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên sonnn6@vinhphuc.gov.vn
73 Trần Thị Nguyệt Phòng Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên nguyettt2@vinhphuc.gov.vn
74 Nguyễn Thị Thảo Phòng Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên thaont3@vinhphuc.gov.vn
75 Nguyễn Quang Ánh Phòng Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên anhnq4@vinhphuc.gov.vn
76 Nguyễn Huy Hưng Phòng Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên hungnh5@vinhphuc.gov.vn
77 Hoàng Hà Anh Phòng Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên anhhh3@vinhphuc.gov.vn
78 Trần Thị Dung Phòng Tư pháp Trưởng phòng dungtt5@vinhphuc.gov.vn
79 Lưu Văn Nam Phòng Tư pháp Phó Trưởng phòng namlv@vinhphuc.gov.vn
80 Lưu Hồng Việt Phòng Tư pháp Chuyên viên vietlh@vinhphuc.gov.vn
81 Nguyễn Thị Hải Anh Trạm Khuyến nông Trưởng trạm anhnth@vinhphuc.gov.vn
82 Hà Quỳnh Lương Trạm Khuyến nông Phó Trưởng trạm luonghq@vinhphuc.gov.vn
83 Lưu Văn Thao Trạm Khuyến nông Chuyên viên thaolv2@vinhphuc.gov.vn
84 Nguyễn Thị Nhung Trạm Khuyến nông Chuyên viên nhungnt6@vinhphuc.gov.vn
85 Phan Thị Hương Trạm Khuyến nông Chuyên viên huongpt2@vinhphuc.gov.vn
86 Hoàng Quang Quyền Trung Tâm VH-TT-TT  Giám đốc quyenhq@vinhphuc.gov.vn
87 Lê Xuân Điệp Trung Tâm VH-TT-TT  Phó Giám đốc dieplx@vinhphuc.gov.vn
88 Đào Mai Oanh Trung Tâm VH-TT-TT  Phó Giám đốc oanhdm@vinhphuc.gov.vn
89 Lỗ Nguyên Vũ Trung Tâm VH-TT-TT  Chuyên viên vuln@vinhphuc.gov.vn
90 Trần Văn Bình Trung Tâm VH-TT-TT  Chuyên viên binhtv3@vinhphuc.gov.vn
91 Lê Thanh Hải Trung Tâm VH-TT-TT  Chuyên viên hailt@vinhphuc.gov.vn
92 Lưu Xuân Hồng Trung Tâm VH-TT-TT  Chuyên viên honglx@vinhphuc.gov.vn
93 Trần Ngọc Nhật Trung Tâm VH-TT-TT  Chuyên viên nhattn@vinhphuc.gov.vn
94 Nguyễn Văn Tiến Ban QLDA & ĐTXD Trưởng ban tiennv6@vinhphuc.gov.vn
95 Nguyễn Thị Huyền Ban QLDA & ĐTXD Phó Trưởng ban huyennt5@vinhphuc.gov.vn
96 Phạm Ngọc Lân Ban QLDA & ĐTXD Phó Trưởng ban lanpn@vinhphuc.gov.vn
97 Nguyễn Thị Thanh Loan Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên loanntt2@vinhphuc.gov.vn
98 Bùi Thị Thanh Hoàn Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên hoanbtt@vinhphuc.gov.vn
99 Lê Thị Hiền Phương Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên phuonglth@vinhphuc.gov.vn
100 Trần Ngọc Tuấn Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên tuantn@vinhphuc.gov.vn
101 Trần Bích Ngọc Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên ngoctb@vinhphuc.gov.vn
102 Đỗ Thị Khánh Linh Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên linhdtk@vinhphuc.gov.vn
103 Nguyễn T Lan Phương Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên phuongntl@vinhphuc.gov.vn
104 Đỗ Thị Thanh Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên thanhdt4@vinhphuc.gov.vn
105 Nguyễn Văn Toản Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên toannv7@vinhphuc.gov.vn
106 Phạm Ngọc Trâm Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên trampn@vinhphuc.gov.vn
107 Nguyễn Việt Hùng Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên hungnv9@vinhphuc.gov.vn
108 Nguyễn Xuân Trường Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên truongnx2@vinhphuc.gov.vn
109 Nguyễn Minh Đức Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên ducnm5@vinhphuc.gov.vn
110 Nguyễn Phú Sơn Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên sonnp2@vinhphuc.gov.vn
111 Phí Thị Thanh Huyền Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên huyenptt4@vinhphuc.gov.vn
112 Nguyễn Huy Hải Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên hainh4@vinhphuc.gov.vn
113 Trần Duy Hanh Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên hanhtd@vinhphuc.gov.vn
114 Nguyễn Huy Học Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên hocnh@vinhphuc.gov.vn
115 Hà Thị Thanh Dung Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên dunghtt5@vinhphuc.gov.vn
116 Nguyễn Thị Phượng Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên phuongnt8@vinhphuc.gov.vn
117 Cù Thị Thu Hùy Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên huyctt@vinhphuc.gov.vn
118 Hoàng Quỳnh Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên quynhh@vinhphuc.gov.vn
119 Đoàn Văn Tùng Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên tungdv@vinhphuc.gov.vn
120 Nguyễn Duy Hòa Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên hoand5@vinhphuc.gov.vn
121 Trần Thiện Quy Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên quytt@vinhphuc.gov.vn
122 Nguyễn Duy Long Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên longnd@vinhphuc.gov.vn
123 Nguyễn Thắng Hoàng Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên hoangnt@vinhphuc.gov.vn
124 Nguyễn Khả Dương Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên duongnk@vinhphuc.gov.vn
125 Lê Anh Tiến Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên tienla2@vinhphuc.gov.vn
126 Nguyễn Đắc Công Anh Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên anhndc@vinhphuc.gov.vn
127 Lưu Thị Bích Hồng Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên hongltb@vinhphuc.gov.vn
128 Nguyễn Ngọc Khánh Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên khanhnn@vinhphuc.gov.vn
129 Nguyễn Thị Hương Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên huongnt12@vinhphuc.gov.vn
130 Trần Tiến Thọ Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên thott2@vinhphuc.gov.vn
131 Lưu Thị Ngọc Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên ngoclt@vinhphuc.gov.vn
132 Nguyễn Việt Hùng Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên hungnv12@vinhphuc.gov.vn
133 Lê Văn Nam Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên namlv4@vinhphuc.gov.vn
134 Nguyễn Nghĩa Quang Ban QLDA & ĐTXD Chuyên viên quangnn4@vinhphuc.gov.vn
135 Bùi Ngọc Đạo Hội Chữ thập đỏ Chủ tịch hội daobn@vinhphuc.gov.vn
136 Vũ Như Hương Hội Chữ thập đỏ Phó Chủ tịch hội huongvn@vinhphuc.gov.vn
137 Cao Thế Quang Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Giám đốc quangct2@vinhphuc.gov.vn
138 Nguyễn Thị Loan Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Phó Giám đốc loannt12@vinhphuc.gov.vn
139 Trần Vũ Mai Hằng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Tổ trưởng hangtvm@vinhphuc.gov.vn
140 Trần Thị Thu Trang Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Bí thư Đoàn trangttt@vinhphuc.gov.vn
141 Nguyễn Thu Trang Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Chuyên viên trangnt9@vinhphuc.gov.vn
142 Nguyễn Thu Trang Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Chuyên viên trangnt10@vinhphuc.gov.vn
143 Trần Thị Hồng Vân Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Chuyên viên vantth@vinhphuc.gov.vn
144 Hoàng Thúy Nga Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Chuyên viên ngaht4@vinhphuc.gov.vn
145 Hoàng Thị Lan Hương Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Chuyên viên hươnghtl@vinhphuc.gov.vn
146 Cao Hà Mai Phượng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Tổ trưởng phuongchm@vinhphuc.gov.vn
147 Trương Thu Liên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Chuyên viên lientt3@vinhphuc.gov.vn
148 Nguyễn Thị Thanh Hoa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Chuyên viên hoantt6@vinhphuc.gov.vn
149 Nguyễn Khả Tuyến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Chuyên viên tuyennk3@vinhphuc.gov.vn
150 Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Tổ trưởng hangnt22@vinhphuc.gov.vn
151 Nguyễn Ngọc Long Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Chuyên viên longnn5@vinhphuc.gov.vn
152 Cao Văn Long Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Chuyên viên longcv@vinhphuc.gov.vn
153 Phạm Văn Cộng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Chuyên viên congpv@vinhphuc.gov.vn
154 Trần Thị Thu Hằng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Tổ trưởng hangttt4@vinhphuc.gov.vn
155 Nguyễn Thị Thanh Thủy Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Chuyên viên thuyntt15@vinhphuc.gov.vn
156 Nguyễn Thế Khánh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Chuyên viên khanhnt5@vinhphuc.gov.vn
157 Đỗ Thị Minh Thu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Chuyên viên thudtm@vinhphuc.gov.vn

 

06/06/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
Không có tin nào cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)