Phòng ban chuyên môn

VĂN PHÒNG ỦY BAN

VĂN PHÒNG UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN
Số điện thoại: 02113. 866. 440
Email: ubndbinhxuyen@vinhphuc.gov.vn
 
 
1.Đồng chí: Phạm Thanh Hải – HUV- Chánh Văn phòng  
- Số điện thoại: 0211.3866.363
- Địa chỉ Email: haipt@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, điều hành toàn diện hoạt động của Văn phòng UBND huyện.
 
2. Đồng chí : Nguyễn Xuân Hải - Phó chánh văn phòng
- Số điện thoại: 02113.898.313
- Địa chỉ Email: hainx2@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Ban tiếp công dân; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp xúc cử tri HĐND các cấp; mảng dân tộc.
 
3. Đồng chí : Nguyễn Thị Vụ - Phó chánh văn phòng-giám đốc Trung tâm hành chính công
- Số điện thoại: 0976992825
- Địa chỉ Email: Nguyenvu76kt@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách:Quản lý Trung tâm hành chính công; hoạt động phục vụ HĐND
 
4. Đồng chí :Nguyễn Thị Dung - Phó chánh Văn phòng  
- Số điện thoại: 0211.3592.777
- Địa chỉ Email: dungnt8@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực Tổng hợp; Ngoại vụ; Công nghệ thông tin; Phòng cháy chữa cháy; Quản trị hành chính văn phòng.
 5. Đồng chí: Trần Thị Diễn - Phó chánh Văn Phòng
- Số điện thoại: 0986169236
- Email: minhngocbx@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: đang cập nhật
13/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)