Dành cho du khách

 
Dành cho du Khách

Khách sạn , nhà nghỉ trên địa bàn

 DANH SÁCH

Khách sạn, nhà nghỉ huyện Bình Xuyên

 
 
TT
TÊN CƠ SỞ
SP
CHỦ CƠ SỞ
ĐỊA CHỈ
ĐIỆN THOẠI
1
Nhà nghỉ Đại Phúc
 
Nguyễn Thị Bích Liên
Khu phố II .Hương Canh
02113 866 169
2
Nhà nghỉ Hải Đăng
06
Thiều Quang Hải
Khu phố I . Hương Canh
02113 888 567
3
Khách sạn Tầm Xuân
 
Nguyễn Quốc Quý
Khu phố I . Hương Canh
02113 866 115
4
Khách sạn Diệu Linh
11
Hoàng Ngọc Thùy
Khu phố I . Hương Canh
02113 866 018
5
Nhà nghỉ Thanh Thanh
 
Nguyễn Tiến Duy
Sậu ghi - . Hương Canh
02113 866 169
6
Nhà nghỉ Bảo Châu
 
Nguyễn Thị Thanh Nga
Thắng Lợi .Hương Canh
0983 193 611
7
Nhà nghỉ Bảo Châu 2
17
Nguyễn Thị Thanh Nga
Thắng Lợi .Hương Canh
0983 193 611
8
Nhà nghỉ Thủy Tươi
 
Nguyễn Thị Tươi
Thắng Lợi .Hương Canh
0989 768 886
9
Nhà nghỉ An Kiều
 

Nguyễn  Mạnh Hiếu

Thắng Lợi .Hương Canh

0905  061 118

10
Nhà nghỉ Khánh Dương
 
Chu Đức Thịnh
Khu Phố II
0912 457 232
11

Nhà nghỉ  Hùng Thịnh

 
Trần Thị Hà
Cửa Đồng - Hương Canh
0979 023 646
12
Nhà nghỉ Thái Bình
 
Nghiêm Xuân Đỉnh
Khu Phố I
0946 508 789
13
Nhà nghỉ Thanh Thanh
 
Ngô Tiến Duy
Kim Phượng
02113 866 169
14
Nhà nghỉ Thu Trang
13
Vũ Văn Tân
Ngoại Trạch - Tam Hợp
0913 303 623
15
NN Thành Dương 2
09
Nguyễn Thị Thiết
Tây Đình – Tam Hợp
0987 624 282
16
Nhà nghỉ Quê Hương
 
Nguyễn Thị Vượng
Ngoại Trạch 2
0903 842 866
17
Nhà nghỉ Hà Linh
 
Nguyễn Văn Chính
Ngoại Trạch 2
0962 635 269
18
Nhà nghỉ Thu Trang
 
Vũ Văn Tân
Ngoại Trạch 2
01692 581 466
19
Nhà nghỉ Thành Dương
 
Nguyễn Thị Thiết
Ngoại Trạch 2 - Tây Đình
0982 981 962
20
Nhà nghỉ Minh Tâm
 
Nguyễn Thị Thu
Ngoại Trạch 2 - Tam Hợp
 
21
Nhà nghỉ Long Vũ
 
Lê Khả Phong
Ngoại Trạch 2 - Tam Hợp
 
22
Nhà nghỉ Đình Xuân
 
Nguyễn Đình Thêm
Ngoại Trạch 2 - Tam Hợp
 
23
Nhà nghỉ Hoàng Mai
08
Nguyễn Thị Sáng
Thôn Núi – Quất Lưu
02113 596 469
24
NN Hoàng Phương
04
Nguyễn Văn Tá
Thôn Phổ – Quất Lưu
02113 866 660
25
Nhà nghỉ Thịnh Hưng
07
Đỗ Xuân Hưng
Thôn Núi – Quất Lưu
02113 898 246
26
Nhà nghỉ Phúc Vinh
12
Đỗ Thị Tính
Cầu Các – Quất Lưu
02113 866 080
27
Nhà nghỉ Thành Đạt
 
Nguyễn Văn Đạt
Thôn Trại - Quất Lưu
 
28
Nhà nghỉ Thu Hương
09
Lê Thu Hương
Thôn Vải - Quất Lưu
02112 212 838
29
Nhà nghỉ Phương Thảo
 
Nguyễn Thị Tường
Thôn Núi - Quất Lưu
0912217188
30
Nhà nghỉ Kim Quy
 
Nguyễn Huy Thược
Thôn Phổ - Quất Lưu
0912398667
31
Nhà nghỉ Huyền Trang
 
Nguyễn Văn Toàn

Thôn Trại -  Quất Lưu

0984461422
32
Thành Dương 3
 
 
Tam Lộng - Hương Sơn
 
33
Nhà nghỉ Dạ Lan
09
Lê Thị Lan
Cổ Độ – TT.Gia Khánh
0978 917 892
34
Nhà nghỉ Xuân Phương
05
Nguyễn Thị Huệ
Cổ Độ – TT.Gia Khánh
0987 749 546
35
Nhà nghỉ Thành Dương
08
Nguyễn Văn Sơn
Sơn Bỉ - . Gia Khánh
02113 580 888
36
Nhà nghỉ Lân Phương
 
Dương Văn Phương
Bảo Sơn – Bá Hiến
02113 606 894
37
Nhà nghỉ Khánh Hưng 1
05
Nguyễn Thanh Tâm
Sơn Bỉ – .Gia Khánh
0985 821 566
38
Khách sạn Dương Gia
34
 
Bảo Sơn – Bá Hiến
 
39
Nhà nghỉ Hoàng Ngân
 
Hoàng Đức Ngọ
Hưởng Lộc - Đạo Đức
02113 854 829
40
Nhà nghỉ An Cư
 
Trần Minh Sơn
Vườn Quan- Đạo Đức
0984 132 962
41
Nhà nghỉ Hải Nam
 
Vũ Văn Đạo
Vườn Quan- Đạo Đức
0912 048 539
42
Nhà nghỉ Thành Dương 5
 
Nguyễn Hải Lan
Bá Cầu - Sơn Lôi
166 4480 9555
43
Nhà nghỉ Hoàng Phương 2
 
Nguyễn Văn Tá
Tam Lộng - Hương Sơn
0976373090
44
Nhà nghỉ Thành Dương 3
 
Nguyễn Thị Thiết
Tam Lộng - Hương Sơn
0982 981 962
45

Nhà nghỉ  Quỳnh Anh

 
Hoàng Thị La
Tam Lộng - Hương Sơn
 
46

Nhà nghỉ  Trà Mi

 
Nguyễn Thị Huyền
Tam Lộng - Hương Sơn
 
47

Nhà nghỉ  Minh Tâm

 
Nguyễn Văn Chung
Tiền Phong - Tân Phong
01948 083 159
48
Nhà nghỉ Long Vũ
 
Nguyễn Thị Huyền
Tiền Phong - Tân Phong
0972 263 692
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ SỞ VH,TT& DL TỈNH THÔNG BÁO
Có quyết định công nhận loại hạng cơ sở lưu trú du lịch
 
TT
Loại hình
Cơ sở kinh doanh
Địa chỉ kinh doanh
Thời hạn
Ghi chú
1
Nhà nghỉ
Long Vũ
T.Phong – Tân Phong

5/9/2014 đến 5/9/2017

 
2
Nhà nghỉ
Hùng Thịnh
CĐồng – Hương Canh

8/9/2014 đến 8/9/2017

 
3
Nhà nghỉ
Thành Dương 3
Tam Lộng – BX - VP

22/10/2014 đến 22/10/2017

 
4
Nhà nghỉ
Hoàng Phương 2
Hương Sơn – BX - VP

22/10/2014 đến 22/10/2017

 
5
Khách sạn
Dương Gia
Bá hiến – BX - VP

22/10/2014 đến 22/10/2017

Tiêu chuẩn 2 sao
6
Nhà nghỉ
Thành Dương 1
Gia Khánh

22/10/2014 đến 22/10/2017

 
7
Nhà nghỉ
Thành Đạt
Quất Lưu

22/10/2014 đến 22/10/2017

 
8
Nhà nghỉ
Hoàng Mai
Quất Lưu

22/10/2014 đến 22/10/2017

 
9
Nhà nghỉ
Hoàng Phương
Quất Lưu

22/10/2014 đến 22/10/2017

 
10
Nhà nghỉ
Bảo Châu 2
Hương Canh

22/10/2014 đến 22/10/2017

 
 

 

23/03/2017