Tin Văn hóa - Xã hội

Huyện Bình Xuyên đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccin Covid - 19 13/01/2022

Tính đến ngày 11/1/2022, toàn huyện ghi nhận 564 bệnh nhân mắc Covid - 19 (hiện 276 bệnh nhân đã khỏi ra viện, còn điều trị 288 bệnh nhân); Số trường hợp F1 là 2.481. Vào thời điểm này, huyện đang khẩ...

Thời sự tổng hợp

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Hương Sơn làn thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 12/01/2022

Sáng ngày 7/1/2022, Hội Cựu chiến binh xã Hương Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Hội CCB huyện Bình Xuyên chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm...