Thời sự tổng hợp

Ra quân tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện 13/07/2020

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, ngày 11/7/2020, Bảo hiểm Xã hội huyện Bình Xuyên phối...