Chuyên mục bầu cử

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử (08/04/2021)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, chính vì vậy, công tác tuyên truyền về bầu cử luôn được các địa phương quan tâm, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả....

Hội nghị cử tri nơi cư trú có ý nghĩa quan trọng trong bầu cử (02/04/2021)

Những ngày này, tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đang tập trung tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026....

Đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định (02/04/2021)

Phát huy vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận tổ quốc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương,...

Một số quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (02/04/2021)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của từng địa phương. Việc tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này...

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cần đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định (30/03/2021)

Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhằm lựa chọn những người có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú để làm cơ sở tr...

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn (26/03/2021)

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng với đất nước và mỗi địa phương. Để đảm bảo cho cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn r...

Chọn người có tâm, có tầm (26/03/2021)

Để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đại biểu dân cử phải là những người có năng lực trí tuệ và đạo đức xứng đáng. Để nâng cao chất lượng của đại biểu HĐND được bầu ra trong nhiệm kỳ tới, ngoài việc lựa chọn, hiệp thương dân chủ đúng nguyên tắ...

Thị trấn Gia Khánh tích cực chuẩn bị công tác bầu cử (24/03/2021)

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thị trấn Gia Khánh đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch....

Huyện Bình Xuyên chuẩn bị cho ngày bầu cử (24/03/2021)

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong những ngày này, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bình Xuyên đang tích cực triển k...

Tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (24/03/2021)

Thực hiện số 01/KH – UBBC, ngày 25/1/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Bình Xuyên, sáng ngày 23/03/2021 UBND huyện tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026....

  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
Liên kết website