Lấy ý kiến tổ chức cá nhân

Mời nhân dân góp ý dự thảo

 

TT

Tên văn bản


Ngày bắt đầu - ngày kết thúc

Tải về

Gửi ý kiến đóng góp về hòm thư

 

01

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 15/9 - 31/10/2015


 
daitruyenthanhbinhxuyen@gmail.com

02

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

 15/9 - 31/10/2015


daitruyenthanhbinhxuyen@gmail.com
28/09/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)