Ban Đảng , Đoàn Thể

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

***
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
 
I. Thông tin chung
- Địa chỉ: UBND huyện, khu B – Cầu Các – Quất Lưu – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc. 
- Điện thoại: 02113 866 969
- Email: ctdbinhxuyen@gmail.com
 
II. Giới thiệu chung về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội
- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và ngành dọc cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động nhân đạo từ thiện; cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách xã hội của nhà nước tại địa phương; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên của MTTQ, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động, tập hợp lực lượng để xã hội hóa công tác nhân đạo như: Cứu trợ khẩn cấp cho nạn nhân chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, các thảm họa khác; Trợ giúp về tiền, phương tiện, công sức, giới thiệu việc làm, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tổ chức lực lượng tiến hành huấn luyện kỹ năng và phương pháp để thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe; tuyên truyền phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân thực hiện biện pháp chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng . Tổ chức tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện; xây dựng lực lượng hiến máu tình nguyện.
 
III. Lãnh đạo Hội
III.1. Chủ tịch Hội: Bùi Ngọc Đạo
- Số điện thoại: 0985 235 363. email :daobn@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, HĐND - UBND huyện ra các văn bản chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động công tác xã hội; thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn huyện; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ; tài chính; truyền thông; công tác đối ngoại; công tác sơ cấp cứu cộng đồng; công tác hiến máu nhân đạo và chăm sóc sức khỏe.
III.2. Phó Chủ tịch Hội: Vũ Như Hương.
- Số điện thoại: 0912 227 2155. email: huongvu@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu cho Chủ tịch Hội; điều hành và quản lý về các lĩnh vực hành chính; trực tiếp phụ trách công tác thi đua khen thưởng; công tác CTĐ trong ngành giáo dục; công tác thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ trên địa bàn; theo dõi phối hợp với các tổ chức xã hội đặc thù.
28/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)