Tin kinh tế

Tích cực tín chấp vốn vay cho Phụ nữ nghèo

Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Phụ nữ nữ thích cực học tập lao động sáng tạo” hội Phụ nữ xã Bá Hiến phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Xuyên tín chấp rải ngân cho 25 hộ hội viên vay 354 triệu đồng bằng các nguồn vốn Nước sạch và vệ sinh môi trường, vốn hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo nâng tổng số dư nợ của hộ hội viên Phụ nữ lên 5.842 triệu đồng.

                Qua đối chiếu và xác nhận dư nợ đến hộ gia đình vốn do hội Phụ nữ rải ngân đều sử dụng đúng mục đích phát triển kinh tế và đầu tư cải tạo hệ thống nước sạch trong gia đình, từng bước giúp hộ viên nghèo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Trong thời gian tới hội Phụ nữ xã Bá Hiến mạnh dạn tín chấp cho hội viên nghèo vay vốn để phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững với số tiền 50 triệu đồng/ hộ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Dương Đình Nghê

     Xã Bá Hiến
11/06/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)