Tin kinh tế

Hội thảo Dự án “phát triển thương hiệu gạo Phú Xuân”

Ngày 10/6, UBND huyện Bình Xuyên tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án “phát triển thương hiệu gạo Phú Xuân”.

               Phú Xuân là 1 xã thuần nông của huyện Bình Xuyên, với ngành nghề chính là sản xuất lúa nước. Từ khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống lúa, bà con nông dân đã tích cực đưa những giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đại trà như: QR1, RVT, HT1, VS1, BC15, Bắc thơm số 1, Hoa khôi 4,…đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Dự án “phát triển thương hiệu gạo Phú Xuân” được triển khai thử nghiệm trong thời gian 2 năm từ năm 2014 đến 2016 tại HTXNN Nhân Lý và HTXNN Can Bi, xã Phú Xuân. Các giống lúa thuần chất lượng cao được đưa vào thử nghiệm như: QR1, RVT, HT1, nếp Phu Thê với diện tích 160ha. Dự án được xây dựng và tính toán trên cơ sở thực tiễn, phù hợp với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa của xã Phú Xuân, nhằm tạo điều kiện tăng thu nhập cho kinh tế nông hộ, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất nói riêng, cho cộng đồng xã hội nói chung, góp phần thiết thực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ đổi mới ở địa phương. Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, huyện Bình Xuyên luôn quan tâm đầu tư các vùng trồng trọt, sản xuất hàng hóa, đặc biệt chú trọng sản xuất gạo chất lượng, đảm bảo an toàn, quy mô sản xuất lớn theo hướng tập trung, áp dụng cơ giới hóa – hiện đại hóa, phù hợp với thời kỳ đổi mới, tiến tới phát triển thương hiệu gạo Phú Xuân.

Kết quả đạt được của dự án sẽ là cơ sở tiền đề, khích lệ nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, mục tiêu, định hướng của Đảng bộ huyện về phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa an toàn.

 
Nguyễn Hoan

(Đài truyền thanh Bình Xuyên)

10/06/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)