Phòng ban chuyên môn

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

***
 
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
I. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng VH&TT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện đồng thời chịu sự  hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành về các mặt công tác thuộc phạm vi của Sở VHTT&DL, Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Phúc, có chức năng giúp UBND huyện quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực: Văn hóa cơ sở; Thông tin truyền thông, quảng cáo, du lịch, VHVN, TDTT, di tích lịch sử…theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước và của UBND huyện.
Xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp phát triển và quản lý công tác Văn hóa thông tin - Thể thao và tổ chức thực hiện khi được UBND huyện duyệt.
Hướng dẫn các tổ chức đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện thi hành các văn bản pháp luật của nhà nước và những quy định của ngành Văn hóa thông tin- Thể thao.
Quản lý và tổ chức các hoạt động của ngành Văn hóa thông tin -Thể thao trên địa bàn huyện.
Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động Văn hóa thông tin - Thể thao của các hành vi vi phạm theo quyền hạn được giao.
Quản lý, hướng dẫn phát triển đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa trên địa bàn huyện gồm: quản lý các di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, làm nhiệm vụ bảo tồn, bảo tàng, hướng dẫn hoạt động lễ hội, sinh hoạt văn hóa truyền thống.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.
Ban hành các văn bản hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng VHTT.
Đề xuất với Ủy ban nhân dân quận, Sở chuyên ngành trong việc cấp mới, đổi, gia hạn các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa.
Được UBND ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn cần thiết. 
 
II. Lãnh đạo:
1. Trưởng phòng: Phạm Thị Thu Huyền
               Số điện thoại: 0988.404.502.
               Email: Huyenthubx@gmail.com.
               Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa và Thông tin.
 
2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Huy Hùng
              Số điện thoại: 0976.887.357 – 0912.208.526.
              Email: hunganhphi01gmail.com
              Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa và Thông tin, thể thao- du lịch văn hóa, thi đua khen thưởng.
 

3. Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Toán

              Số điện thoại: đang cập nhật...
              Email: toannt@vinhphuc.gov
              Lĩnh vực phụ trách:  đang cập nhật....
 
25/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)