Phòng ban chuyên môn

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

***
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
1. Đồng chí : Lưu Văn Chiến - HUV - Trưởng phòng
+Phụ trách chung : Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về các hoạt động chuyên môn của phòng, cụ thể hóa các chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
2. Đồng chí : Nguyễn Thị Minh Hà - Phó trưởng phòng
- Tham mưu giúp cho Trưởng phòng quản lý, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực:  Lao động, việc làm, dậy nghề, tiền lương, tiền công, bảo  hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, bảo trợ xã hội và công tác giảm nghèo.
- Tổng hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
- Chủ động, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các chuyên viên thuộc lĩnh vực mình phụ trách.
- Chuẩn bị nội dung lĩnh vực được phân công cho các hội nghị giao ban với cơ sở và các buổi làm việc với ngành, với UBND huyện và các cơ  quan chức năng.
- Chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  lĩnh vực được phân công .
 
3. Đồng chí : Dương Văn Thắng - Phó trưởng phòng
- Tham mưu giúp việc cho trưởng phòng quản lý, chỉ đạo chuyên môn,nghiệp vụ của công tác thực hiện chính sách đối với người có công; bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới.
- Tổng hợp,xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo năm của phòng.
- Tổng hợp ,xây dựng các chương trình, kế hoạch,đề án,báo các thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
- Chủ động kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các chuyên viên thuộc lĩnh vực mình phụ  trách.
- Chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh vực được phân công trong các hội nghị giao ban đối với sở và các buổi làm việc với ngành, với UBND huyện và các cơ quan chức năng.
- Chỉ đạo giải quyết giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  lĩnh vực được phân công và tính pháp lý của hồ sơ.
         
4. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:
 
Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm,dậy nghề,tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,an toàn lao động ,người có công, giảm nghèo, Bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội và bình đẳng giới.
 
25/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)