Cơ quan, tổ chức khác

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

PHÒNG CẢNH SÁT PC&CC SỐ 2
I. THÔNG TIN CHUNG:
- Địa chỉ: Số 1002, Đường Trường Chinh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Số điện thoại: 02113.3737828
- Email : pcccpypx@gmail.com
 
II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:
Phòng Cảnh sát phòng PC&CC số 2 thuộc Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh, cấp ủy và chính quyền huyện Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn; trực tiếp tổ chức công tác phòng cháy và chữa cháy, công tác cứu nạn, cứu hộ trong khu vực cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng ngày theo quy định của pháp luật và tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, thị thuộc tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định.
 
III. LÃNH ĐẠO PHÒNG BAN CƠ QUAN:
1. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dương
- Số điện thoại: 0912564183
- Email :
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung đơn vị
 
2. Phó trưởng phòng: Lê Trương Học
- Số điện thoại: 0984606277
- Email :
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác cứu nạn cứu hộ
 
3. Phó trưởng phòng: Ngô Văn Mạnh
- Số điện thoại: 0913550159
- Email : manhpcpy@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác chữa cháy
 
4. Phó trưởng phòng: Đàm Công Bằng
- Số điện thoại: 0975331166
- Email : dambang1166@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác hướng dẫn tuyên truyền, kiểm tra an toàn PC&CC
 
18/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)