Cơ quan, tổ chức khác

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN HUYỆN

  

 

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN HUYỆN

 

1.     Chủ tịch Hội: Trương Tỉnh

- Số Điện thoại: 0973.772.407

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, chủ trì các hoạt động của tổ chức Hội.

2. Phó Chủ tịch Hội: Nguyễn Xuân Trường

- Điện thoại: 01645.080.041.

- Lĩnh vực phụ trách: công tác tuyên truyền, kiểm tra, thi đua khen thưởng.

3. Chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn của đơn vị:

* Chức năng:

- Vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hội đùm bọc, yêu thương giúp đỡ các nạn nhân da cam về tinh thần, vật chất nhằm vượt qua khó khăn trong cuộc sống .

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nạn nhân chất độc da cam.

- Đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước, quốc tế.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội:

- Tập hợp, đoàn kết, động viên nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn, phát huy khả năng tham gia các hoạt động xã hội, hoà nhập cộng đồng, chấp hành pháp luật Nhà nước.

- Tổ chức các hoạt động và vận động sự đóng góp của các cá nhân, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế , tổ chức xã hội nghề nghiệp… trợ giúp về vật chất và tinh thần

- Đề xuất và kiến nghị với Nhà nước ban hành, bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam.

18/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)