Cơ quan, tổ chức khác

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN
 

1. Giám đốc: Nguyễn Minh Hóa

- Số điện thoại: 0913285808

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và phụ trách một số lĩnh vực chuyên mụn: Công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính kế toán; công tác chính sách; công tác giám định BHYT.

2. Phó giám đốc: Nguyễn Thị Tuyết Hoa
- Số điện thoại: 0899.161.971
- Email: ............................

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác thu BHXH, BHYT, BHTN; công tác Kiểm tra; Thi đua khen thưởng; Hành chính - văn phòng; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Thông tin tuyên truyền; Văn hóa thể thao.

3. Phó GĐ: Hoàng Việt

- Số ĐT: 0975.210.422

 

- Gmail: hoangvietbhxh@gmail.com

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:
* Chức năng:

- Bảo hiểm xã hội huyện là đơn vị hành chính sự nghiệp, hoạt động theo hệ thống ngành dọc từ Trung ương xuống địa phương trực thuộc BHXH tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ BHXH, BHYT được phân cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật hiện hành.  

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tổ chức thu BHXH, BHYT và BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn được phân cấp;

- Cấp Sổ BHXH, thẻ BHYT cho người lao động và các đối tượng tham gia BHXH, BHYT;

- Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất; dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản và sau khi điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khám, chữa bệnh trên địa bàn được phân cấp và gửi về BHXH tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Bưu điện để tổ chức chi trả lương hưu; trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp ốm đau; trợ cấp thai sản; trợ cấp mất sức lao động; trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản và sau khi điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp tử tuất; chi phí khám, chữa bệnh đầy đủ, thuận tiện theo địa bàn phân cấp đúng thời hạn quy định.

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, phỏp luật về bảo hiểm xó hội, bảo hiểm y tế và tổ chức khai thỏc, mở rộng phạm vi quản lý các đối tượng tham gia bảo hiểm xó hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn được phân cấp theo quy định của pháp luật.

- Tiến hành tự kiểm tra và phối hợp kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động được phân cấp quản lý khi cần thiết

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất (nếu có) các lĩnh vực chuyên môn về BHXH tỉnh theo quy định.

 

18/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)