Xã , Thị Trấn trên địa bàn

Xã Tân Phong

***

 XÃ TÂN PHONG:

 

 

I . Đảng ủy: Số điện thoại: 02112212342; Địa chỉ Email: Danguytanphong@gmail.com

2. Bí thư: Đỗ Thắng

- Số điện thoại: 

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

3. Phó Bí thư TT: Nguyễn Văn Chiêm

 - Lĩnh vực phụ trách:  Khối Đảng - đoàn thể.

 

II. HĐND xã

1 Chủ tịch: Nguyễn Văn Chiêm

- Số điện thoại: 0368952348

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

2. P. Chủ tịch: Đỗ Văn Thư

- Lĩnh vực phụ trách: TT HĐND

 

III. UBND xã: Số điện thoại: 02113866034; Địa chỉ Email: Chinhvptp@gmail.com

1. Chủ tịch: Lê Xuân Bình

- Số điện thoại: 0987817829

 - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực an ninh quốc phòng địa phương, tài chính ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, công tác chính sách xã hội, dân số -  kê hoạch hóa gia đình, cải cách hành chính, công tác Tư pháp, tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân.

2. Họ tên, chức danh Đ/c Phó chủ tịch: Trịnh Văn Hưng

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn;lĩnh vực văn hóa - thông tin, thể dục thể thao; giáo dục và đào tạo; y tế; công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh; công tác "một cửa", thực hiện ký chứng thực, sao các văn bản của tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

 

 

14/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)