Phòng ban chuyên môn

TRẠM KHUYẾN NÔNG

TRẠM KHUYẾN NÔNG
 
 
I.THÔNG TIN CHUNG:
1. Địa chỉ: Khu B – Cầu Các – Quất Lưu – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc.
2. Số điện thoại: 0211.866.479.
3. Gmail: haianhbx@gmail.com.
 
II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:
Trạm Khuyến nông huyện Bình Xuyên có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện về công tác khuyến nông – khuyến lâm – khuyến ngư. Trực tiếp làm công tác tuyên truyền, khuyến cáo vho nông dân trên địa bàn huyện ứng dụng các biện pháp tiến bộ khoa học vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập kinh tế cho nông hộ, để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
III. LÃNH ĐẠO TRẠM KHUYẾN NÔNG:
1. Trưởng trạm:
- Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Anh.
- Số điện thoại: 0976.837.705.
- Gmail: haianhbx@gmail.com.
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác khuyến nông về lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản. Phụ trách chung.
2. Phó trưởng trạm:
- Họ và tên: Hà Quỳnh Lương.
- Số điện thoại: 01688.383.293.
- Gmail: Haquynhluong81@gmail.com.
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác khuyến nông về lĩnh vực sản xuất ngành trồng trọt và Bảo vệ thự vật.
 
14/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)