Ban Đảng , Đoàn Thể

Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc

***

UB MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN BÌNH XUYÊN

Số điện thoại: 0211 3.866.448

Địa chỉ Email: mattrantoquocbx@gmail.com

  

1.Đồng chí : Đỗ Quang Hà - Chủ tich MTTQ - UVBTVHU

- Điện thoại: 0936 454  048
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung 
2. Đồng chí :Nguyễn Hữu Thuần - HUV-  P. Chủ tich

- Điện thoại: 0982860133;

- Email : Thuan67tp@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Văn phòng; Phong trào; Dân chủ- pháp luật.

3. Đồng chí: P. Chủ tich (Đang cập nhật)

- Điện thoại di động:....................

- Email: ....................................

- Lĩnh vực phụ trách: .......................................

4.Giới thiệu về Ban MTTQ

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

 

 

 

14/04/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)