Ban Đảng , Đoàn Thể

HUYỆN ĐOÀN

***
HUYỆN ĐOÀN BÌNH XUYÊN
Số điện thoại: 02113.866.452
Địa chỉ Email: huyendoanbx@gmail.com.
 
1. Đồng chí: Lê Hồng Quân - HUV- Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện.
- Số điện thoại: 0979 691 804
-  Địa chỉ Email: Hongquanbx@gmail.com
-  Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung; Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy và Đoàn cấp trên về các mặt công tác của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong toàn huyện. Chủ trì mọi công việc của BCH, BTV Huyện Đoàn và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, đề xuất các vấn đề lớn để BCH, BTV Huyện Đoàn và Ủy ban Hội quyết định. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu của Đoàn và công tác tổ chức cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn huyện.
 
2. Đồng chí : Đinh Xuân Tuế – Phó Bí thư Huyện Đoàn.
    - Số điện thoại: 0986 493 486
    - Địa chỉ Email: Xuantuebx@gmail.com
    - Lĩnh vực phụ trách: Thanh niên.
 
3. Đồng chí: Nguyễn Hải Nam - Phó Bí thư Huyện Đoàn
    - Số điện thoại: 0964 703 999
    - Địa chỉ Email: HainamHĐ@gmail.com
    - Lĩnh vực phụ trách: Thanh niên.
 
4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, trong khuân khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước cộng hòa XHCN Việt Nam.
- Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội.
- Tham mưu với cấp ủy, Đoàn cấp trên về chủ trương lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn; Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn cấp mình và chỉ đạo hướng dẫn cấp dưới thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của Đoàn cấp trên.
- Báo cáo về hoạt động của mình với Đại hội hoặc hội nghị đại biểu cùng cấp, với BCH Đoàn cấp trên, với cấp ủy Đảng cùng cấp và thông báo cho BCH Đoàn cấp dưới.
- Kiến nghị, đề xuất và phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức kinh tế - xã hội để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chăm lo giáo dục đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý Nhà nước và xã hội. 
14/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)