Phòng ban chuyên môn

THANH TRA HUYỆN

***
THANH TRA HUYỆN
 
I. THÔNG TIN CHUNG:
- Địa chỉ: Thanh tra huyện Bình Xuyên.
- Số điện thoại: 02113.898395
- Email: thanhtrabinhxuyen@gmail.com.
 
II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN.
- Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
- Thanh tra huyện có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân cấp huyện mà trực tiếp là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh. 
 
III. LÃNH ĐẠO THANH TRA HUYỆN:
1. Chánh thanh tra:  Trần Ngọc Sinh - HUV
- Số điện thoại: 0912 022 025
- Địa chỉ Email:  
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
 
2. Phó chánh thanh tra: Trương Thành Nam
- Số điện thoại:  0912561235
- Địa chỉ Email: nambx06@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
 
3. Phó chánh thanh tra: Lưu Tiến Hùng
- Số điện thoại: 0987750634
- Địa chỉ Email: ..............................
- Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
 
 
 
 
05/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)