Tin Văn hóa xã hội - Thể Thao

Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Bình Xuyên năm 2021

Ngày 14/9/2021, UBND huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, UVBTV huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

 

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - UVBTV Huyện Uỷ - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

 

Mục đích rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện là làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022 và những năm tiếp theo; Làm căn cứ đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; cơ sở xác định đối tượng thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác, giai đoạn 2022 - 2025.

Tại hội nghị, các thành viên trong Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện đã tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp trong thời gian tới thực hiện đạt hiệu quả.

Kết luận tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, UVBTV huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện, cần làm tốt công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện theo đúng tiến độ đề ra; Làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia rà soát và các giám sát viên; thành lập đoàn kiểm tra tại các xã, thị trấn; Các thành viên Ban Chỉ đạo của huyện nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao…, đảm bảo chất lượng, hiệu quả của Kế hoạch theo lộ trình đề ra./.

                                                                                                                                                Xuân Điệp

 

 

14/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)