Thời sự tổng hợp

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo Huyện uỷ với các phòng, ban, ngành Khối khoa giáo, giai đoạn 2021-2025

Chiều ngày 1/9/2021, Ban tuyên giáo Huyện ủy họp, triển khai quy chế phối hợp giữa các phòng, ban ngành, đoàn thể về triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư.

 

Hội nghị triển khai quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo Huyện uỷ với các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện 

 

Theo đó, nhằm thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo với các phòng, ban ngành, đoàn  trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Mục đích của công tác phối hợp nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực khoa giáo của Đảng, phát huy tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm cửa mỗi cơ quan trong khối khoa giáo đối với việc tham mưu và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực khoa giáo; nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành đối với từng lĩnh vực trong khối; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất gắn với thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện./.

Nguyên Vũ

01/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)