Chuyên mục bầu cử

Triển khai công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 1/3/2021, Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền huyện Bình Xuyên tổ chức họp thông qua các kế hoạch tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban. Đồng chí Phan Mạnh Hà – UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền huyện chủ trì cuộc họp.

 

Đ.c Phan Mạnh Hà - UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo HU, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền triển khai công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử

 

 

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là hoạt động chính trị quan trọng, sâu rộng. Để cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, các hoạt động tuyên truyền sẽ diễn ra song song với lộ trình, tiến độ cuộc bầu cử và chia thành 3 đợt, gồm: Đợt 1 từ tháng 2/2021 đến hết tháng 3/2021; đợt 2 từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và đợt 3 sau ngày bầu cử từ 23/5.

Các thành viên Tiểu ban sẽ tập trung chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cử tri về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử, nắm chắc quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp để lựa chọn, bầu được người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. Góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, có tác dụng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nắm tình hình, tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, kịp thời đề xuất các hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. Phản ánh sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác bầu cử, quá trình diễn ra, những tồn tại và kết quả bầu cử tại các địa phương,…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về triển khai các hoạt động tuyên truyền cho cuộc bầu cử như: công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền;…

Các thành viên tiểu ban căn cứ chức, năng nhiệm vụ đã được phân công, phối hợp, triển khai thực hiện tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao.

Nguyễn Hoan

 

01/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)