Chuyên mục bầu cử

Hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều nay 25/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Xuyên tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, cách tiến hành giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 cho đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử trên địa bàn.

 

 

Hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện

 

 

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Duy Thiêm - UVBTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử, hồ sơ ứng cử, thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021… Theo đó, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất cho 33 cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể, Doanh nghiệp, trường học, các xã, thị trấn giới thiệu 66 người ứng cử.

 

Đ.c Nguyễn Hữu Thuần - HUV - PCT UB MTTQ huyện trình bày các văn bản liên quan

 

 

Ban bầu cử huyện yêu cầu từ ngày 25/2 đến ngày 11/3/2021 các cơ quan, đơn vị, xã thị trấn có chỉ tiêu giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện phải triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tại đơn vị mình, chậm nhất đến 17h ngày 14/3/2021 người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện…

Sau hội nghị, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị đối chiếu với cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được phân bổ, phát huy dân chủ, lựa chọn, giới thiệu những người hội tụ đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào HĐND huyện nhiệm kỳ tới./.

Nguyên Vũ

 

25/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)