Tin Văn hóa xã hội - Thể Thao

Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên tháng 2/2021

Chiều ngày 24/2/2021, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị để triển khai 1 số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Minh Trung – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Đ.c Nguyễn Minh Trung - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy tháng 2 - 2021

 

 

Tại hội nghị, thường trực Huyện ủy đã giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 cho UBND huyện, các ban xây dựng Đảng, văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Quân sự huyện, MTTQ huyện và Đảng ủy 13 xã, thị trấn. Đại diện các cơ quan, đơn vị tiến hành ký cam kết thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã ký cam kết. Ngay sau hội nghị phải xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ; giao cho từng cán bộ, công chức thực hiện theo nhiệm vụ chuyên môn; đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo cấp trên, báo cáo tình hình tiến độ nêu rõ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến về việc xử lý cán bộ sinh con thứ 3. Đồng thời, thông qua kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, cho ý kiến kế hoạch hiệp thương lần thứ 2 về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghe và cho ý kiến về nhân sự do Ban thường vụ Huyện ủy quản lý tham gia ứng cử Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện trong nhiệm kỳ này là 66 người. Trong đó, cơ quan Đảng 16 người, chính quyền 33 người, MTTQ và các tổ chức thành viên 8 người, thành phần khác 9 người. Cơ cấu tỷ lệ nữ chiếm 38; tuổi dưới 40, chiếm 30%; người ngoài Đảng, chiếm 12%; người dân tộc thiểu số 6% và tôn giáo 3%.

Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử. Theo quy định, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần. Ủy ban MTTQ Việt huyện dự kiến tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai xong trước ngày 19/3 và lần 3 dự kiến sẽ xong trước ngày 23/4/2021.

Nguyễn Hoan

 

24/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)