Tin Văn hóa xã hội - Thể Thao

Bình Xuyên đảm bảo tiến độ công tác bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2021. Hiện nay công tác chuẩn bị bầu cử đang được các địa phương tiến hành theo đúng luật định, lịch trình thời gian đã đề ra.

 

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đại biểu bầu HĐND huyện

 

Bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định.

Hiện nay, cấp huyện và cấp xã đã thành lập Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức thành công Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định. Ủy ban Bầu cử các cấp trong huyện đang tích cực chuẩn bị các bước để tiến hành hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ ứng cử viên Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trước ngày 19/3./.

Mai Oanh

24/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)