Chuyên mục bầu cử

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 5/2/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất HĐND các cấp, NK 2021 - 2026 

 

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Ngà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Duy Thiêm – UVBTV HU, Phó chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thị Hồng Nhung – UVBTV, PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của mặt trận; đại diện Ủy ban bầu cử huyện. Đồng chí Đỗ Quang Hà – UVBTV, Trưởng Ban dân vận HU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì Hội nghị.

 

Đ.c Nguyễn Duy Thiêm - UVBTV HU, PCT HĐND huyện báo cáo dự kiến số lượng, thành phần cơ cấu nhân sự đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu một số văn bản và nội dung chủ yếu liên quan đến công tác bầu cử HĐND các cấp; chí Nguyễn Duy Thiêm – UVBTV HU, Phó chủ tịch HĐND huyện báo cáo dự kiến phân bổ cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 là 66 người. Trong đó, cơ quan Đảng 16 người, chiếm 24%; chính quyền 33 người, chiếm 50%; MTTQ và các tổ chức thành viên 08 người, chiếm 12%, thành phần khác 09 người, chiếm 14%. Cơ cấu tỷ lệ nữ chiếm 38%=25 người; tuổi dưới 40, chiếm 30%=20 người; người ngoài Đảng, chiếm 12%=08 người; tái cử, chiếm 42%=14 người. Người dân tộc thiểu số 6%=04 người, tôn giáo 3%=02 người.

 

Đ.c Nguyễn Thị Hồng Nhung  - UVBTV HU, PCT UBND huyện tham luận tại hội nghị

 

 

Sau khi dành thời gian phân tích và thảo luận, hội nghị đã đi đến thống nhất với dự kiến phân bổ về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như việc lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Theo quy định, để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Xuyên dự kiến tổ chức Hội nghị hiệp thương lần hai xong trước ngày 19/3 và lần 3 dự kiến sẽ xong trước ngày 23/4/2021.

Nguyên Vũ

 

05/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)