Tin Văn hóa xã hội - Thể Thao

Ủy ban MTTQ huyện triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 29/12/2020, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đánh giá kết quả công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn.

 

Lãnh đạo MTTQ tỉnh trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác mặt trận năm 2020

 

 

Lãnh đạo UB MTTQ huyện trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020

 

Năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân, tích cực xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về phòng, chống dịch Covid-19; vận động ủng hộ được trên 935 triệu đồng; 92 nghìn khẩu trang vải, 18 nghìn bánh xà phòng. 03 nghìn chai nước tẩy Vim trong phòng, chống dịch Covid-19… đóng góp 160 triệu đồng vào Quỹ vì người nghèo. Lập danh sách và đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Công ty cổ phần Phúc Sơn hỗ trợ 35 hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết. Phối hợp duy trì hoạt động tiếp công dân được triển khai thường xuyên, liên tục. Trong năm, toàn huyện tiếp 439 lượt = 632 người; tiếp nhận 208 đơn, phản ánh 172 đơn và giải quyết 101 đơn thuộc thẩm quyền…Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp cho đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát phản biện xã hội được Mặt trận các cấp triển khai thực hiện. Hệ thống tổ chức của Mặt trận cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp từng bước có sự đổi mới, mang lại hiệu quả.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021, huyện Bình Xuyên tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ , đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, đã có 07 tập thể và 07 các nhân đã được nhận giấy khen do Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện trao vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020./.

Nguyên Vũ

31/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)