Thi đua khen thưởng

Thông báo kết quả xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở; lĩnh vực Kinh tế - Xã hội năm 2020

13/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)