Tin An ninh quốc phòng

Công an và Quân sự giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 22/10/2020, tại trụ sở Ban chỉ huy Quân sự huyện, các lực lượng Công an và quân sự trong huyện tổ chức hội nghị giao ban thực hiện nghị định số 03/2019/NĐ-CP về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ Quốc phòng tháng 10 năm 2020.

 

Đ.c Vũ Anh Toàn -UVBTV HU, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện phát biểu tại hội nghị

 

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Quân sự và Công an các cấp trong huyện đã tích cực chủ động phối hợp thường xuyên và đột xuất, bảo đảm tốt tình hình an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên toàn địa bàn. Các đơn vị của công an và quân sự đã làm tốt công tác trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra xác minh thông tin; công tác vận động quần chúng; công tác giáo dục quốc phòng an ninh; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là đấu tranh tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, vùng trời… Nổi bật là trong năm 2020, hai lực lượng đã phối kết hợp với các ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác phòng chống dịch Covid 19; vận động nhân dân các xã, thị trấn Trung Mỹ, Phú Xuân, Quất Lưu và thị trấn Đạo Đức chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước về việc xây dựng nhà máy rác thải của tỉnh ở Hồ Trại Ngỗng xã Trung Mỹ; bãi xử lý rác thải khu Hủng Sen và công tác rồn thửa đổi ruộng tại xã Phú Xuân; bảo đảm an ninh trật tự trong dịp diễn ra Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện Bình Xuyên lần thứ XX…

Phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2020 hai lực lượng tiếp tục tăng cường phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc mọi diễn biến, dự báo đúng và chính xác tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời các tình huống phức tạp xảy ra... phối hợp nắm tình hình, chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tội phạm ma túy; tăng cường tuần tra, truy quét trên tuyến biên giới góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự./.

 

 

Nguyên Vũ

23/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)