Tin An ninh quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2020

Sáng ngày 29/9/2020, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2020 cho 180 đồng chí là Bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng CCB, Chi hội trưởng phụ nữ các thôn dân cư 13 xã, thị trấn; các đồng là cán bộ, công chức cấp cơ sở.

 

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được tiếp thu và quán triệt các Chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội;    Đường lối quan điểm của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP, AN; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc việt nam XHCN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược“Diễn biến hòa bình”,bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Và một số nội dung cơ bản củaLuật quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật an ninh quốc gia, Luật dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên.

Trong thời gian học tập, Ban tổ chức lớp học yêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành các qui định của lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu quan điểm đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên cập nhật thông tin về quốc phòng - an ninh, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm được giao trong triển khai thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới. Với những nội dung đã được trang bị, các học viên sẽ áp dụng vào tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình đạt hiệu quả. Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

 

Nguyên Vũ

01/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)