Thời sự tổng hợp

Bộ Chính trị, Ban Bí thư duyệt văn kiện, phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 31/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã duyệt văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

 

Cùng dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại buổi làm việc.

 

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV: Hoàng Văn Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Hải, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, bộ phận giúp việc Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng với cán bộ lãnh đạo tỉnh

 

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trình bày dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, phương án nhân sự và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh ủy xác định báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm, quan trọng nhất của đại hội, là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện tầm nhìn, khát vọng của Đảng bộ và định hướng phát triển của địa phương.

Do vậy, trong quá trình chỉ đạo xây dựng báo cáo, tỉnh đã bám sát cương lĩnh, các quan điểm, đường lối, định hướng lớn của Đảng, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XII, bám sát định hướng chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tế nhằm đánh giá, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và với tầm nhìn xa hơn.

Dự thảo báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trên tất cả các phương diện, chỉ rõ nguyên nhân để rút ra những bài học kinh nghiệm và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI được xây dựng nghiêm túc, cầu thị; được chỉnh sửa nhiều lần sau khi xin ý kiến đóng góp của các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được xây dựng theo đúng hướng dẫn của Trung ương; trong đó, nội dung chủ yếu được xây dựng trên cơ sở khái quát, cô đọng những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; chỉ ra những hạn chế, yếu kém và xác định nguyên nhân, rút kinh nghiệm thực tế lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh những năm tiếp theo.

Phương án nhân sự đại hội được BCH Đảng bộ tỉnh chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu độ tuổi, cơ cấu nữ, đảm bảo sự kế thừa và được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương…

Cho ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đều nhấn mạnh, các dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo; đánh giá đúng kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sát, đúng với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. Hàm lượng trí tuệ đầu tư cho các văn kiện rất cao và mang tính cầu thị.

Các nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo báo cáo chính trị hướng tới mục tiêu xây dựng Vĩnh Phúc sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trong đó, nâng cao đời sống nhân dân là trách nhiệm, mục tiêu đúng đắn; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ của đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương…

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 và ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Vĩnh Phúc đã có một nhiệm kỳ phấn đấu không ngừng; cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn đoàn kết, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu ở mức cao. Vĩnh Phúc cũng là tỉnh tiên phong trong việc tìm giải pháp và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, dự án… nhằm nâng cao mức sống của người dân.

Thủ tướng Chính phủ cũng biểu dương, đánh giá cao tinh thần chỉ đạo, phương pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Vĩnh Phúc, trong đó, công tác chống dịch ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên là bài học kinh nghiệm được nhân rộng trên toàn quốc.

Về dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các văn kiện được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, công phu, trí tuệ, theo đúng quy định Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, vận dụng sáng tạo quan điểm lãnh đạo của Đảng vào thực tiễn, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Dự thảo Nghị quyết đại hội thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm bứt phá, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng phồn thịnh. Phương án nhân sự đại hội được xây dựng công khai, dân chủ, chú trọng chọn người có đức, có tài, phát huy tinh thần đoàn kết.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Vĩnh Phúc cần xác định rõ những thuận lợi, khó khăn để quyết định những mục tiêu KT-XH cụ thể, đúng hướng; trong đó xác định những mục tiêu đột phá, tập trung thu hút đầu tư; tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp; phát huy tiềm năng dịch vụ du lịch thành thế mạnh.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao. Chú trọng xây dựng các tuyến giao thông kết nối vùng Thủ đô và các tỉnh lân cận. Giữ vững QP-AN, TTATXH. Tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết thống nhất giữa các cấp ủy Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao thu nhập bình quân đầu người, đảm bảo an sinh xã hội…

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục chủ động công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

Trên cơ sở góp ý của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, Vĩnh Phúc sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thành công, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cảm ơn sự quan tâm và ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

BCH Đảng bộ tỉnh tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện văn kiện, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thành công, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nguồn: Baovinhphuc.gov.vn

01/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)