Tin An ninh quốc phòng

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 4 khóa 1 năm 2020

Sáng ngày 29/7/2020, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Bình Xuyên tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh đối tượng 4 khóa 1 năm 2020.

 

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 khóa1 năm 2020

 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 240 đồng chí là cán bộ quản lý, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 29/7 đến ngày 1/8/2020, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 7 chuyên đề cơ bản về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; chuyên đề phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng –  An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QPAN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, biển Việt Nam, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

 Ngoài việc tiếp thu các chuyên đề, học viên sẽ được chia tổ thảo luận, nghiên cứu và viết bài thu hoạch.

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh đối tượng 4 khóa 1 năm 2020, nhằm giúp học viên nắm vững thêm những nội dung chủ yếu về đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực QPAN, sẵn sàng làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ, mối liên hệ hiệp đồng của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đối với nhiệm vụ quốc phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Hoan

30/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)