Thời sự tổng hợp

Huyện ủy quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Huyện ủy về đại hội Đảng bộ các cấp

Chiều ngày 20/11/2019, Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 138-KH/HU, ngày 5/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện chỉ thị 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Duy Đông - TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Minh Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Ngà - Phó Bí thư Huyện ủy các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của huyện; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung của Chỉ thị 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn 1 số nội dung về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2023.  Theo đó, Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Về thời gian chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, nhất là Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, thực hiện công tác cán bộ và xây dựng phương án nhân sự cấp ủy khóa mới. Dự kiến, từ tháng 4 đến tháng 6/2020, tiến hành đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở. Từ tháng 6 đến tháng 8/2020, tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện. Đối với Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cấp cơ sở tiến hành đầu quý I/2020. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Đối với công tác nhân sự, cần chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ,…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Đông - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy căn cứ kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tại từng tổ chức đảng nhằm đảm bảo thực hiện đúng về tiến độ và thời gian đề ra./.

 

Nguyễn Hoan

20/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)