Thi đua khen thưởng

Hướng dẫn một số nội dung công tác TĐKT trên địa bàn huyện BX năm 2019

Hướng dẫn một số nội dung công tác TĐKT trên địa bàn huyện BX

 Chi tiết tại:http://binhxuyen.vinhphuc.gov.vn/Content/Uploads/Docs/A1CD07C6E0E9982F679DA13AEC83E6DC.pdf

19/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)