Tin An ninh quốc phòng

Diễn tập động viên huyện Bình Xuyên năm 2019

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, khả năng làm tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập của cơ quan quân sự, các phòng ban ngành và các đoàn thể huyện. Sáng ngày 4/9, huyện Bình Xuyên tổ chức diễn tập động viên quân nhân dự bị năm 2019.

 

 

 

Với đề mục “hành động của chỉ huy, cơ quan khi nhận mệnh lệnh động viên, thực hành huy động quân nhân dự bị tập trung tại trạm tiếp nhânh và bàn giao cho đơn vị dự bị động viên”, sau khi nhận lệnh động viên của Ban CHQS huyện, 537 quân nhân dự bị của 13 xã, thị trấn trong huyện đã tập trung 100% quân số tại điểm tập kết đúng thời gian, địa điểm theo quy định. Sau đó, lực lượng quân sự đã lập các trạm và kiểm tra, đối chiếu danh sách từng cá nhân theo biên chế, hoàn thiện hồ sơ của các quân nhân và tập trung tại vị trí tập kết sẵn sàng hành quân.

Qua diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, kiểm tra khả năng sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi có chiến tranh xảy ra của lực lượng vũ trang huyện Bình Xuyên. Đồng thời, bổ sung điều chỉnh kế hoạch xây dựng, kế hoạch huy động và kế hoạch tiếp nhận lực lượng dự bị động viên của huyện, tạo chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác động viên quân đội.

 

 

 

 

 

Quá trình diễn tập, tại các hội nghị vận hành cơ chế, các vai diễn đã thể hiện tốt vị trí phân vai của mình. Phần thực hành huy động, bố trí các đểm trạm khoa học, đúng trình tự; tổ chức đăng ký, tiếp nhận quân nhân dự bị đúng theo quy trình, bảo đảm trật tự, nhanh gọn, bàn giao quân nhân dự bị cho Trung đoàn bộ binh 66 – Sư đoàn 304 – Quân đoàn 2 đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt. Cuộc diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện./.

 

Thanh Hải

 

04/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)