Tin kinh tế

Bình Xuyên: 4/14 khoản thu đạt và vượt dự toán năm 2019

Với việc tích cực trong chỉ đạo triển khai và thực hiện các giải pháp đồng bộ, 6 tháng đầu năm 2019 tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Bình Xuyên đạt trên 1.500 tỷ đồng và đạt 248% so với dự toán cả năm 2019, tăng 327% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, 4/14 khoản thu đã đạt và vượt dự toán năm 2019, các khoản thu còn lại đều đạt kết quả khá.

 

 

Có được kết quả  nêu trên, ngay từ đầu năm, huyện Bình Xuyên đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn tích cực khai thác nguồn thu, rà soát các khoản thu nhằm huy động tối đa các nguồn lực tài chính vào ngân sách Nhà nước. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu từ doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là các khoản thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu từ đất,… Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung chỉ đạo thu đúng, thu đủ, kịp thời các nguồn thu ngân sách Nhà nước theo dự toán. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thu, nộp ngân sách Nhà nước, quản lý chặt chẽ việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tăng cường công tác thu nợ đọng thuế.

Cùng với đó, huyện Bình Xuyên tích cực cải cách thủ tục hành chính; đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư; khuyến khích, hỗ trợ phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng thu nhập cho nông dân; đa dạng các hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu nhân dân.

Thời gian tới, UBND huyện Bình Xuyên tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai các giải pháp, nâng cao hiệu quả thu ngân sách Nhà nước. Trong đó, tập trung vào công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế. Phối hợp chặt chẽ trong quản lý thu, chống thất thu, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu thuế trên địa bàn. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm chi tiêu hành chính nhằm tạo nguồn chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Nguồn: Vinhphuc.gov.vn

21/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)