LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019 của Chủ tịch UBND huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tiếp

Ghi chú

1

Nguyễn Minh Trung

Chủ tịch UBND huyện

12/8/2019

Thứ Hai

2

Nguyễn Minh Trung

Chủ tịch UBND huyện

26/8/2019

Thứ Hai

 Văn bản kèm theo :binhxuyen.vinhphuc.gov.vn/Content/Uploads/Docs/6D4F66B7287D7B25DB514E22D7A64C95.pdf

02/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)