LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 của Chủ tịch UBND huyện

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tiếp

Ghi chú

1

Nguyễn Minh Trung

Chủ tịch UBND huyện

10/7/2019

Thứ tư

2

Nguyễn Minh Trung

Chủ tịch UBND huyện

25/7/2019

Thứ năm

Văn bản kèm theo: binhxuyen.vinhphuc.gov.vn/Content/Uploads/Docs/C21AA92E91D9D349F27F9185D72B6E44.pdf

08/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)