Thời sự tổng hợp

HĐND huyện giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra huyện

Ngày 15/5/2019, thường trực HĐND huyện Bình Xuyên có buổi giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra huyện về kinh tế xã hội từ năm 2016 đến 31/3/2019. Đồng chí Nguyễn Duy Thiêm - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi giám sát.

 

HĐND huyện giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra

 

Từ năm 2016 đến hết tháng 3 năm 2019, Thanh tra huyện đã tiến hành 25 cuộc thanh tra, trong đó, 23 cuộc thanh tra đã có kết luận, 2 cuộc đang trong thời gian thanh tra, chưa có kết luận. Cơ quan thanh tra đã ban hành 18 kết luận về lĩnh vực kinh tế xã hội. Trong đó, 16 kết luận sau thanh tra có vi phạm cần xử lý. Các kết luận của Thanh tra huyện đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đầu tư dự án xây dựng công trình, các vi phạm về kinh tế của các chủ đầu tư, đơn vị xây lắp, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan. Cơ quan Thanh tra kiến nghị thu hồi, giảm trừ giá trị thanh toán, xử phạt vi phạm hành chính và hoàn trả bằng tiền trong quá trình thanh tra với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Đối với 1 số UBND xã, thị trấn thời gian thực hiện kết luận thanh tra theo quy định còn chậm; Trong thực hiện kiến nghị về hành chính, hầu hết các đơn vị không họp ủy ban để tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm mà chủ yếu thông báo các kết luận thanh tra tại cuộc họp giao ban hoặc lồng ghép với các nội dung khác; Việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra thường chậm hơn so với quy định và báo cáo chưa trung thực; Trong thực hiện kiến nghị về kinh tế, các đơn vị không thực hiện theo kết luận thanh tra. Đối với cơ quan thanh tra huyện, việc tham mưu các lĩnh vực thanh tra tập trung chủ yếu vào đầu tư, xây dựng, ít thanh tra lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai như: thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khai thác đất, các chương trình mục tiêu Quốc gia như: xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,... 1 số kết luận thanh tra còn hạn chế trong việc tính toán kinh phí cần giảm trừ. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra huyện đối với 1 số kết luận chưa thường xuyên, chưa đôn đốc bằng văn bản hoặc trực tiếp đối với người thực hiện,...

 

Đ.c Nguyễn Duy Thiêm - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi giám sát

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Duy Thiêm - Phó Chủ tịch HĐND hyện đánh giá cao việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra huyện giai đoạn từ năm 2016 đến hết tháng 3 năm 2019. Đồng thời, đề nghị UBND huyện phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra huyện cần mở rộng nội dung thanh tra, đặc biệt chú ý các vấn đề xã hội quan tâm; Thường xuyên chỉ đạo thanh tra huyện trong công tác tổ chức, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; Kịp thời chỉ đạo tập thể UBND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, mà  kết luận thanh tra huyện kiến nghị; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về thanh tra, nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra. Đối với ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí đề nghị thanh tra huyện tiếp thu, giải trình, hoàn thiện báo cáo gửi Văn phòng HĐND huyện.

Nguyễn Hoan

16/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)