LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019 của Chủ tịch UBND huyện.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tiếp

Ghi chú 

1

Nguyễn Thị Hồng Nhung

P.Chủ tịch UBND huyện

11/4/2019

Thứ năm

2

Nguyễn Thị Hồng Nhung

P.Chủ tịch UBND huyện

22/4/2019

Thứ hai

 

04/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)