LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019 của Chủ tịch UBND huyện.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tiếp

Ghi chú 

1

Nguyễn Thị Hồng Nhung

P.Chủ tịch UBND huyện

11/3/2019

Thứ hai

2

Nguyễn Thị Hồng Nhung

P.Chủ tịch UBND huyện

25/3/2019

Thứ hai

Văn bản kèm theo : Content/UpLoads/FileUploads/lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2019.pdf

04/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)