Thời sự tổng hợp

Huyện ủy Bình Xuyên triển khai, phổ biến, quán triệt Quy định số 11 của Bộ Chính trị

Huyện ủy Bình Xuyên vừa tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt Quy định số 11 - QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh kiến nghị của dân. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 

Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định 11 của Bộ Chính trị

 

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Quy định số 11 - QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ chính trị. Theo đó, Quy định này có 9 điều, là một quy định mới được ban hành vào đầu năm 2019 quy định về: Trách nhiệm của người đứng đầu; thời gian tiếp dân; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy; Thời hạn xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; Xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan, đơn vị của người đứng đầu cấp ủy.

Đ.c Nguyễn Ngọc Phi - P. Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt các nội dung của Quy định 11

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Phi - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định một cách phù hợp tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở bám sát vào định hướng chung của quy định cũng như chỉ đạo của Huyện ủy nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất về hành động, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của quy định gắn với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình./.

Nguyễn Hoan

 

04/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)