Lấy ý kiến tổ chức cá nhân

Báo cáo lấy ý kiến cử tri tại xã Bá Hiến, Đạo Đức về việc thành lập thị trấn Bá Hiến, Đạo Đức thuộc huyện Bình Xuyên

08/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)