Lấy ý kiến tổ chức cá nhân

Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân vào dự thảo Đề án

Chủ đề: UBND tỉnh Vĩnh Phúc; UBND huyện Bình Xuyên xin ý kiến góp ý dự thảo đề án thành lập 02 thị trấn:

chi tiết tại. Content/UpLoads/FileUploads/Ý kiến thành lập 2 thị trấn.pdf

Danh sách cử trí lấy ý kiến thành lập 2 thị trấn Bá Hiến, Đạo Đức : Content/UpLoads/FileUploads/Danh sách cử trí lấy ý kiến thành lập 2 thị trấn Bá Hiến, Đạo Đức(1).rar

 

06/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)