Tin Văn hóa xã hội - Thể Thao

Viện KSND huyện Bình Xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên

Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên hiện có 9 Đảng viên. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và BTV Huyện ủy Bình Xuyên, tạo điều kiện giúp đỡ của UBND huyện, cấp ủy, chi bộ đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chi bộ TSVM.

 

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện luôn xác định, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng trong toàn bộ hoạt động của cơ quan, luôn song hành với việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn chi bộ; giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ ,kiểm sát viên của cơ quan VKSND đó là: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chi bộ đã xây dựng Kế hoạch thực hiện đồng thời quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, từ đó thực hiện những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ của từng cá nhân. Đối với các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao còn thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương trong công tác, đời sống, sinh hoạt, học tập. Trong mỗi cuộc họp chi bộ, cấp ủy đều có đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Khi tiếp dân, làm việc với các đương sự luôn thể hiện tác phong và ứng xử văn hóa của Kiểm sát viên. Hướng dẫn, giải thích cặn kẽ về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đương sự, tạo lòng tin với nhân dân cũng như nâng cao được vị trí, vai trò của cán bộ ngành Kiểm sát. Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn xác định học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, tích cực học tập rèn luyện nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ giải quyết các tin báo, tố giác tội phạm hàng năm đều đạt mức cao, năm 2017 đạt 97% (210/217 tin), vượt 2% so với chỉ tiêu của VKSND tỉnh giao. Tính đến hết tháng 7/2018, Viện KSND huyện đã giải quyết 152/165 tin, đạt 92%. Đối với những vụ án phức tạp, kiểm sát viên tích cực phối hợp với điều tra viên tiến hành một số hoạt động điều tra như: Tham gia hỏi cung, ghi lời khai, thực nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết… 100% các vụ án ngay sau khi phê chuẩn khởi tố bị can đều có yêu cầu điều tra bằng văn bản, được chấp nhận và thực hiện đầy đủ nội dung yêu cầu, từ đó, hoàn chỉnh hồ sơ kết thúc điều tra chuyển VKS đề nghị truy tố, đảm bảo đầy đủ chứng cứ cũng như trình tự thủ tục tố tụng theo đúng quy định của pháp luật…

Bên cạnh đó Chi bộ còn chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; tổ chức xét xử lưu động; tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát, xét xử các vụ án hình sự, dân sự. Đề cao trách nhiệm của Kiểm sát viên trong việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, chuẩn bị luận tội, kết luận và các nội dung cần thẩm vấn, tranh tụng tại phiên tòa để chủ động tham gia thẩm vấn, tranh tụng làm sáng tỏ vụ án, trên cơ sở đó đề xuất mức hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo và quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương. Với những kết quả đã đạt được, từ năm 2014 đến 2017, chi bộ VKSND huyện liên tuc đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Trong thời gian tới, chi bộ VKSND huyện tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ nội dung đạo đức cách mạng; xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức học tập, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, có ý thức tổ chức kỷ luật, đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, của Đảng giao cho, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

 

Nguyên Vũ

08/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)