Tin An ninh quốc phòng

Hội nghị Kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện

Chiều ngày 31/10/2018, UBND huyện Bình Xuyên tổ chức hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Đông – Phó chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Nhung – UVBTVHU, PCT UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 24 huyện; hội đồng chính sách 13 xã, thị trấn, tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo 24 huyện.

 

Hội nghị Kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

 

Sau khi được Ban chỉ đạo 515 của tỉnh Vĩnh Phúc tập huấn triển khai, Ban chỉ đạo 24 huyện đã nghiêm túc triển khai, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo, kế hoạch hướng dẫn tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền được triển khai sâu, rộng và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Việc vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sỹ, hoàn thiện danh sách liệt sĩ được các xã, thị trấn triển khai tích cực. Hiện nay, qua kiểm đếm tổng số mộ liệt sĩ có trong nghĩa trang qua các thời kỳ là 1.284 mộ trong đó, thời kỳ chống Pháp 360 mộ; chống Mỹ 559 mộ; bảo vệ tổ quốc 110 mộ; liệt sỹ vết thương tái phát 04 mộ; liệt sỹ vô danh 251 mộ. Kết quả phối hợp kiểm tra xác minh thông tin có 29 liệt sĩ ở ngoài nghĩa trang, 09 mộ liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện tại thôn Mộ Đạo xã Đạo Đức (trong đó có 01 liệt sĩ đã được di chuyển về gia đình tại tỉnh Quảng Nam).

Tại hội nghị, các thành viên tham gia công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tập trung đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện ở các cấp, làm rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 24 huyện tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 14/5/2014 của Bộ chính trị; quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt đề án tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến các tầng lớp nhân dân. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nguyên Vũ   

02/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)