Tin Văn hóa xã hội - Thể Thao

Huyện ủy Bình Xuyên mở lớp bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo” năm 2018

Sáng ngày 30/10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Bình Xuyên mở lớp bồi dưỡng chuyên đề “vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo” năm 2018 cho 150 tổ trưởng, tổ phó tổ dân vận thôn, tổ dân phố; trưởng ban hành giáo và một số cốt cán tôn giáo tiêu biểu các xã, thị trấn. Theo kế hoạch lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 3 ngày.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban TG Huyện ủy phát biểu khai mạc.

 

Trong thời gian học, các học viên được truyền đạt 4 chuyên đề chính gồm: Tôn giáo trong đời sống xã hội; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; đảng viên với tín ngưỡng và Tôn giáo và một số thông tin tình hình kinh tế - xã hội địa phương.Lớp bồi dưỡng là cơ sở giúp học viên ở cơ sở nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những kiến thức cơ bản về công tác tôn giáo và vấn đề tín ngưỡng. Từ đó thực hiện nghiêm chính sách bình đẳng giữa các dân tộc, tạo điều kiện đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó cũng nhằm tăng cường công tác vận động quần chúng nhân dân nhận thức đúng đắn về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng; thực hiện hiệu quả việc quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo từ cơ sở. Đồng thời đấu tranh với mọi hành vi tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của tổ quốc và của nhân dân; góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền vững./.

Thu Hằng

31/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)