Tin kinh tế

Bình Xuyên nỗ lực giảm nghèo đa chiều

Bằng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Bình Xuyên đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

 

Bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, gia đình ông Trần Văn Hải, tổ dân phố Lò Cang, thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên), đầu tư sản xuất gốm để vươn lên thoát nghèo

 Theo tiêu chí chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, đầu năm 2016, huyện Bình Xuyên có 950 hộ nghèo, chiếm 2,93% và 882 hộ cận nghèo, chiếm 2,61%. Để triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo đa chiều, huyện Bình Xuyên kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Giảm nghèo bền vững của huyện và 13 xã, thị trấn trên địa bàn; xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; phân công cán bộ phụ trách từng xã, thị trấn để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng.

Huyện yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo các thôn, tổ dân phố phân công các chi hội, đoàn thể, cán bộ đảng viên phụ trách từng hộ nghèo và giúp các hộ nghèo tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ sản xuất và dịch vụ xã hội cơ bản; tích cực hướng dẫn các hộ nghèo lập phương án và tổ chức sản xuất, kinh doanh theo khả năng, trình độ, quy mô sản xuất từng vùng, từng hộ.

Nhằm tạo cơ hội cho người nghèo, cận nghèo ổn định sinh kế, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, huyện tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho lao động nghèo; chủ động liên hệ với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động địa phương, nhất là lao động thuộc hộ nghèo vào làm việc; triển khai hỗ trợ người nghèo đi xuất khẩu lao động ở những thị trường có thu nhập ổn định. 9 tháng năm 2018, huyện giải quyết việc làm mới cho gần 2.000 lao động; trong đó, có68 lao động đi làm việc có thời hạn ở một số thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…

Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), các tổ chức hội, đoàn thể trong huyện đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng nhằm đưa nguồn vốn vay ưu đãi đến với hộ nghèo; gắn việc cho vay vốn ưu đãi với việc hướng dẫn cách làm ăn và áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Từ đầu năm 2016 đến nay, huyện có hơn 1.300 hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện với tổng dư nợ gần 40 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Gia đình chị Trần Thị Đức Hạnh, thôn Chân Sơn, xã Hương Sơn có ít đất canh tác, không có nghề phụ, lại phải nuôi 4 con nhỏ, bố chồng thường xuyên ốm đau, cuộc sống vô cùng khó khăn. Được sự tư vấn, hỗ trợ của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thôn Chân Sơn, năm 2010, gia đình chị Hạnh được vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư nuôi bò sinh sản, lợn và gà. Từ đó, cuộc sống của gia đình chị từng bước được cải thiện. Hiện, gia đình chị Hạnh đã thoát nghèo.

Cùng với thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và khơi dậy ý chí vươn lên của các hộ nghèo, cận nghèo; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những tấm gương thoát nghèo, tạo động lực để người nghèo cố gắng vươn lên trong cuộc sống; huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và tổ chức đoàn thể chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo; ủng hộ xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”…

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Bình Xuyên đạt được kết quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của huyệngiảm xuống còn 2,1%, giảm 0,83% so với năm 2016; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 2,5%, giảm 0,11% so với đầu năm 2016. Đời sống của người dân trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện.

Thời gian tới, huyện Bình Xuyên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa việc làm, tăng thu nhập, tiếp cận được với các dịch vụ xã hội cơ bản như: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin… Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; gắn giảm nghèo với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 0,2 - 0,5%/năm và đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2%.

 

Nguồn: Baovinhphuc.com.vn

06/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)